Jan Terlouw

Het concept ‘basisinkomen voor iedere volwassene’ is beslist geen utopie. Er is mee geëxperimenteerd en er zijn o.a. in de VS in het verleden al vergaande plannen voor gemaakt. Ik heb onvoldoende inzicht in de financiële haalbaarheid om een definitief oordeel te hebben, maar ik zie vele positieve aspecten en ik vind het zeer gewenst dat de politiek (Tweede Kamer) zich er over buigt. Dus ik steun het initiatief van de Stichting basisinkomen 2018.